ขั้นตอนการลงประกาศ


     หนังสือพิมพ์ข้อมูลกฏหมายธุรกิจ "FIT BUSINESS NEW"

    ขั้นตอนการลงประกาศ

     ใบอนุญาตการพิมพ์เลขที่ สสช 40/2563


     รับลงประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้น สามัญ-วิสามัญ ทั่วประเทศ

     สามารถส่งงานได้ที่ : fit.business.news@gmail.com

     ติดต่อ คุณย้ง : 099-280 0555 (ติตต่อได้ตลอดเวลา)

      1. ส่ง E-mail ไปที่ fit.business.news@gmail.com
          - วันที่ ที่ต้องการลงประกาศ (วัน เดือน ปี พ.ศ.)
          - แนบไฟล์ PDF ที่ต้องการประกาศ
          - แนบไฟล์ใบสลิปหลักฐานการชำระค่าบริการ
          - ชื่อ, เบอร์โทรศัพท์, E-mail ผู้ติดต่อ
          - ที่อยู่บริษัท, ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร
          - ชื่อบริษัท, ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
            ระบุสำนักงานใหญ่หรือสาขาเพื่อออกใบเสร็จ

        2. กดส่ง E-mail แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยัน

    

ส่งเอกสารถึง

ชื่อผู้รับ

เบอร์ติดต่อ

บริษัท

ที่อยู่

       

ประกาศ (VAT)

ลำดับ

ชื่อบริษัท

สาขา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ที่อยู่ในการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน

VAT

1         VAT
2         VAT
3         VAT

ประกาศ (NO VAT)

ลำดับ

ชื่อบริษัท

สาขา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน

NO VAT

1         NO VAT
2         NO VAT
3         NO VAT

สำหรับสำนักงานบัญชีไหนที่ลงประกาศมากกว่า 10 ประกาศ สามารถสรุปข้อมูลเป็น Excel มาให้แอดมินลงประกาศให้ได้ครับ (Download File Here)
โดยส่งเข้ามาทางอีเมล์ได้เลย หรือส่งทางหน้าเว็บไซต์