เกี่ยวกับเรา


หนังสือพิมพ์ข้อมูลกฏหมายธุรกิจ ฟิต บิสซิเนส นิวส์

บริหารงานโดย บจก. ฟิต บิสซิเนส นิวส์

         หนังสือพิมพ์ข้อมูลกฏหมายธุรกิจ ฟิต บิสซิเนส นิวส์ จัดตั้งเมื่อวันที่  17 สิงหาคม 2563

         มีวัตถุประสงค์เพื่อบริการ รับลงประกาศหนังสือพิมพ์เชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประกาศสามัญประจำปี ประกาศหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เพิ่มทุน ลดทุน ควบบริษัท เปลี่ยนชื่อบริษัท ย้ายสำนักงานที่ตั้ง วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท กรรมการเข้า-ออก เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ เลิกบริษัท เสร็จชำระบัญชี งบดุลบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บริษัทประกันภัย บริษัทจำกัด(มหาชน) ไถ่ถอนจำนอง ประกาศขายทอดตลาดหุ้นของลูกหนี้ และอื่นๆ ให้บริการโดย บจก. ฟิต บิสซิเนส นิวส์

 

ลงประกาศได้ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์  ไม่มีฉบับ วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์

สามารถส่งลงประกาศล่วงหน้าได้ พอถึงวันลงประกาศทางเราจะลงประกาศให้ตามวันที่ลูกค้าระบุมา

 

หนังสือพิมพ์ที่ได้รับการยอมรับจากกรมพัฒฯ

เกี่ยวกับเรา รูปแบบหนังสือพิมพ์ของเรา หนังสือพิมพ์ข้อมูลกฏหมายธุรกิจ ฟิต บิสซิเนส นิวส์

เกี่ยวกับเรา ความใส่ใจ คือหัวใจหลักของเรา