ประกาศเลิกบริษัทจำกัด ขั้นตอนที่ 3 - อนุมัติงบ ณ วันเลิก


ประกาศเลิกบริษัทจำกัด ขั้นตอนที่ 3 - อนุมัติงบการเงิน ณ วันเลิก (ประกาศหนังสือพิมพ์ ครั้งที่ 3)

จัดทำหนังสือเชิญประชุม กำหนดวันที่ประชุมตามโดยกำหนด
มีมติแอนุมัติงบ ณ วันเลิก ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์ก่อนประชุมอย่างน้อย 7 วัน
 โดยลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์กับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 1 ครั้ง

  1. 1. จดหมาย-หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

 

1. ลงประกาศหนังสือเชิญประชุม อนุมัติงบ ณ วันเลิก

จัดทำหนังสือเชิญประชุม กำหนดวันที่ประชุมตามโดยกำหนด
มีมติแอนุมัติงบ ณ วันเลิก ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์ก่อนประชุมอย่างน้อย 7 วัน
 โดยลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์กับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 1 ครั้ง

ตัวอย่าง     ประกาศ วันที่ 1 ม.ค. 256X
                   ประชุม วันที่ 9 ม.ค.. 256X     
                 **ไม่นับวันที่ประกาศและวันที่ประชุม**

วิธีการนับประกาศล่วงหน้า7วัน


<< กลับไป ประกาศเลิกบริษัทจำกัด ขั้นตอนที่ 1 - เชิญประชุมเลิกบริษัท    
<< กลับไป ประกาศเลิกบริษัทจำกัด ขั้นตอนที่ 2 - ประกาศเลิก-แจ้งเจ้าหนี้ลูกหนี้    
<< กลับไป ประกาศเลิกบริษัทจำกัด ขั้นตอนที่ 3 - อนุมัติงบ ณ วันเลิก    
<< กลับไป ประกาศเลิกบริษัทจำกัด ขั้นตอนที่ 4 - เสร็จชำระบัญชี